Lidgeld

Alle volwassen niet-inwoners die lid willen worden van onze bibliotheek moeten 5 euro lidgeld betalen.
Kinderen en mensen die in Roosdaal wonen hoeven dus NIETS te betalen voor hun inschrijvingen.

5,00 euro

Nieuwe lidkaart

      Wanneer je je lidkaart kwijt bent of ze is gestolen,
      kunnen we een nieuwe lidkaart aanmaken.
      Een nieuwe lidkaart kost 3 euro.

      Tip: je kan je lidkaart ook digitaal inscannen  (bv. via de app’s “Myshoppy” en “Stocard”


3,00 euro

IBL

We kunnen ook boeken laten overkomen via IBL (InterBibliothecair Leenverkeer).
Van zodra je ons laat weten welk(e) boek(en) of dvd(‘s) je wil laten overkomen, vragen wij deze aan in de bibliotheken die het materiaal/de materialen in hun bezit hebben.
Zij sturen ons dan het materiaal/de materialen op en wij lenen het uit aan de aanvrager.

Per IBL-aanvraag betaal je 0,80 euro.
Dit bedrag komt pas op je kaart te staan als het materiaal/de materialen effectief bij ons zijn toegekomen.

0,80 euro

AVM (AudioVisueel Materiaal)

In de bibliotheek kan j GRATIS  audiovisuele materialen uitlenen (luisterboeken en dvd’s) uitlenen.

Gratis

Boete

Per dag dat een materiaal te laat is, betaal je 0,10 euro per materiaal per dag.
Hoe meer materialen er dus op je kaart staan hoe meer je zal moeten betalen.
(bv. 10 materialen die allemaal 5 dagen te laat zijn = 5 euro boete in totaal)
Hier kunnen nog kosten bijkomen voor boetebrieven (0,80 euro per boetebrief) en eventueel zelfs een aangetekend schrijven (5.65 euro).


0,10 euro

Kopieën A4

Je kan in de bibliotheek ook kopieën  laten nemen.
Dit kan enkel in ZWART/WIT en gedaan worden door een baliemedewerker.

0,15 euro per kopie

Kopieën A3

Je kan in de bibliotheek ook kopieën  laten nemen.
Dit kan enkel in ZWART/WIT en gedaan worden door een baliemedewerker.

0,20 euro per kopie

Internetafdruk

Je kan in de bibliotheek ook kopieën  laten nemen.
Dit kan enkel in ZWART/WIT en je bent zelf veranwoordelijk voor je printerinstellingen.

0,15 euro per afdruk euro)