Welke invloed heeft perfectionisme op je algemeen welbevinden? Wanneer ben je

perfectionistisch? Wat zijn de symptomen? Is perfectionisme een kwaliteit of een valkuil?

Op deze en andere vragen krijg je tijdens de lezing een antwoord.

Perfectionisme is immers veel meer dan kleren op kleur hangen of oog voor detail, orde en netheid of alles op elk moment perfect onder controle willen hebben of in alles de beste willen zijn en daarvoor tot het uiterste willen gaan.

Anja Copejans

Tijdens deze lezing schetst Anja Copejans, auteur van het boek ‘Perfection is a bitch’ wat perfectionisme precies is en gaat ze uitgebreid in op het ontstaan en de symptomen. Ze licht de typerende belemmerende overtuigingen toe. Alsook de mogelijke bijkomende risico’s voor jouw welbevinden en algemene gezondheid ten gevolgevan toenemende stress door perfectionisme, waaronder ook burn-out.

Perfection is a bitch

Uitstelgedrag, controledrang, overmatig piekeren, keuzestress, …zijn ook symptomen van perfectionisme, die ons belemmeren en negatieve stress bezorgen.
De auteur heeft het ook over de mogelijke oplossingen voor de aanpak van jouw perfectionismepatroon en voor een leven meer in balans.
 

Je hoeft het boek niet gelezen te hebben om te kunnen deelnemen, het wordt sowieso een boeiende en verhelderende avond.

Veiligheid

 

De lezing vindt plaats op donderdag 15 oktober 2020 om 19u00 in de polyvalante zaal van GC Het Koetshuis en duurt ongeveer 2 uren.

Deelname is gratis. Mondmasker is verplicht te dragen.

Wil je er graag bij zijn? Inschrijven verplicht via bib@roosdaal.be of bel ons 054 89 13 55.