Boek
Nederlands

Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht

Regine Feltkamp (auteur)

Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht

Dit boek is er in hoofdzaak op gericht de lezer vertrouwd te maken met de basisbegrippen en -beginselen van het privaatrecht en inzicht te geven in het opzet en de werking van deze basisbeginselen. Het is opgebouwd uit zes hoofdstukken. In een algemene inleiding wordt het privaatrecht gedefinieerd, en nagegaan wat zijn bronnen zijn. Daarna wordt ingegaan op het begrip ‘subjectieve rechten’ en de
Titel
Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht
Auteur
Regine Feltkamp
Taal
Nederlands
Editie
3de, herziene uitgave
Uitgever
Oud-Turnhout: Gompel&Svacina, 2018
284 p.
ISBN
9789463710022 (paperback)