Metrische vertaling van de zes bekendste boeken van de 'Aenei͏̈s', het heldenepos van Vergilius (70-19 v.Chr.) over de stamvader van de Romeinen.
Titel
Aeneis / Vergilius ; vert. door Schwartz, M.A.
Auteur
Publius Vergilius Maro
Vertaler
M.A. Schwartz
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Latijn
Oorspr. titel
Aeneis
Uitgever
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1989
VIII, 259 p.
ISBN
90-253-5019-4 90-253-5020-8

Besprekingen


Vergilius leefde in de woelige eerste eeuw v.C. en beleefde de overgang van republiek naar principaat onder Augustus. De burgeroorlogen van de eerste eeuw hadden sociale ontwrichting en algemene ellende tot gevolg. Augustus streefde naar een politieke, sociale, economische en religieuze restauratie. Dichters stelden hun talenten in dienst van het keizerlijke herstelprogramma: de literatuur vervulde de rol van de huidige massamedia. Dat ook Vergilius zijn poëtisch talent in dienst stelde van de 'nieuwe orde', klinkt vandaag misschien niet sympathiek. Dat neemt echter niets weg van de kwaliteiten van zijn werk.

Het eerste deel van de Aeneïs (boeken I-VI) beschrijft de zwerftochten van Aeneas na de val van Troje. In Carthago vertelt hij aan koningin Dido over de ondergang van Troje en zijn latere lotgevallen. Dido wordt verliefd op hem, maar wanneer de goden hem aan zijn opdracht herinneren, trekt hij verder. In Italië bezoekt hij de onderwereld, waar hem de groothei…Lees verder
De 'Aeneïs' van de Romeinse dichter Vergilius (70-19 v. Chr.) is het beroemdste heldendicht uit de Latijnse literatuur. Het epos handelt over de Trojaanse held Aeneas, die na de val van Troje en na vele omzwervingen eindelijk aankomt in Italië, waar hij de stamvader wordt van de Romeinen. Piet Schrijvers, hoogleraar Latijn in Leiden, publiceerde als 'De zwerftocht van Aeneas' in 1995 de boeken 1, 2, 4 en 6 uit de 'Aeneïs' in gelijkwaardige Nederlandse dactylische hexameters, gebaseerd op een vertaling in het Engels. Bij de vertaling was een aantal informatieve essays gevoegd. Nu wordt onder dezelfde titel een uitgave van dezelfde boeken geboden, aangevuld met de boeken 8 en 12, maar dan conform de versie van de inmiddels verschenen complete vertaling van de 'Aeneïs'* en zonder de essays (de gekozen boeken zijn de bekendste en belangrijkste). Wel is er een korte inleiding (3 p.). Pocket (kleine druk, krappe marge).

Over Publius Vergilius Maro

Publius Vergilius Maro (in de middeleeuwen ook geschreven als Virgilius; vroeger in het Nederlands Vergiel of Virgiel) (Mantua, 15 oktober 70 v.Chr. – Brindisi, 21 september 19 v.Chr.) was een Romeins dichter.

Zijn bekendste werk is de Aeneis, het grote heldendicht waarin de grootheid van Rome, van Romes oorsprong en verleden wordt bezongen. Dit werk moest even beroemd worden als de Ilias en de Odyssee van Homerus, het heeft dan ook een gelijkaardige inhoud, maar het is kritischer geschreven. Vergilius verschijnt ook in La Divina Commedia van Dante Alighieri, waar hij Dante begeleidt door het Vagevuur en de Hel.

Levensloop

Bronnen voor Vergilius’ leven

De belangrijkste bron voor Vergilius’ leven is de Vita Vergilii (Het leven van Vergilius) van de vierde-eeuwse schrijver Aeli…Lees verder op Wikipedia