Boek
Nederlands

Opvoeden is een groeiproces : wegwijzer voor vaders en moeders

Opvoeden is een groeiproces : wegwijzer voor vaders en moeders

De auteur beschrijft in een aantal hoofdstukken hoe de opvoeding in al zijn aspecten er kan uitzien. In ieder hoofdstuk vinden we tal van tips, adviezen en concrete voorbeelden over de opvoeding van kinderen.
Onderwerp
Opvoeding
Titel
Opvoeden is een groeiproces : wegwijzer voor vaders en moeders
Auteur
Peter Adriaenssens
Taal
Nederlands
Uitgever
Tielt: Lannoo, 1995
255 p.
ISBN
90-209-2755-8

Besprekingen

Professor Peter Adriaenssens is op gebied van publicaties over opvoeding van kinderen zeker niet aan zijn proefstuk toe. Dit boek is een handreiking naar ouders toe die met vele, vele vragen zitten waarvan ze denken dat ze er alleen mee staan. Het is geen boek met makkelijke recepten voor gegarandeerd succes, het is eerder een knutselboek voor huis-, tuin- en keukengebruik, een boek waarin tips en voorbeelden worden aangereikt, een boek dat een beroep doet op de eigen creativiteit om van opvoeden iets moois te maken. Opvoeden, zo schrijft de auteur, gebeurt altijd het beste met duidelijk leiderschap van ouders, in een positieve gezinssfeer, waar de aandacht gaat naar de vaardigheden van kinderen eerder dan naar hun tekorten.

De auteur beschrijft in een aantal hoofdstukken hoe de opvoeding in al zijn aspecten er kan uitzien. In ieder hoofdstuk vinden we tal van tips, adviezen en concrete voorbeelden over de opvoeding van kinderen. Na een hoofdstukje over hoe we ouders worden, bi…Lees verder
In deze leidraad voor opvoeders worden aan de hand van alledaagse voorbeelden heel gevarieerde herkenbare opvoedingssituaties door alle leeftijdscategorieën heen beschreven en besproken. Verschillende manieren van opvoeden worden besproken, alsook de strategie om probleemsituaties op te lossen. Vragenlijstjes geven inzicht in de eigen situatie. De handreiking en tips, die gegeven worden, zijn handvatten om de eigen creativiteit in opvoedingssituaties te stimuleren en om opvoeden als een uitdaging te zien. De uitleg is helder en vlot. De Belgische situatie is niet storend voor Nederlandse gebruikers. Literatuur en praktijkervaring worden gecombineerd. Invulschema's, een trefwoordenregister en een literatuurlijst completeren de uitgave. De schrijver is kinderpsychiater en onder andere docent kinderpsychiatrie aan de KU te Leuven. In vergelijking met vorige drukken is deze editie iets uitgebreid, onder meer met een register.

OPVOEDEN IS EEN GROEIPROCES VAN PETER ADRIAENSSENS

Deze bestseller van de kinderpsychiater Peter Adriaenssens is een handreiking naar ouders die soms met vele vragen zitten. De titel geeft al aan dat de auteur de ouders zelf ziet groeien in hun rol als ouder: o.a. eerst als paar, dan als een gezin met kleine kinderen en daarna als koppel met uitgevlogen kinderen.Bij democratisch ouderschap is er plaats voor het trekken van grenzen en regels, vertrouwen en affectie, gelijkwaardigheid, een evenwicht tussen loslaten en controle, afstand en nabijheid. Ook gaat Adriaenssens o.a. dieper in op de specificiteit van hechting, pubers, bijzondere kinderen en aparte ouders. Opvoeden is een groeiproces bevat ook praktische werkschema’s en een beknopte bibliografie en trefwoordenlijst.

Wel is er weinig aandacht voor andere samenlevingsvormen dan het klassieke gezin zoals bv. nieuwsamengestelde gezinnen of eenoudergezinnen.

Over Peter Adriaenssens

CC BY 2.5 - Foto van/door Steven Fruitsmaak

Peter Frans Ghislain Adriaenssens (Wilrijk, 3 september 1954) is Belgisch kinder- en jeugdpsychiater, en deeltijds hoofddocent aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast is hij directeur van het Vertrouwenscentrum kindermishandeling van Vlaams-Brabant en Kliniekhoofd kinderpsychiatrie Universitair Ziekenhuis Leuven (UZ Leuven).

Bibliografie

Hij is tevens auteur van verschillende artikelen, verhandelingen en boeken (meestal uitgegeven bij Lannoo over jongeren en opvoeding)

  • Opvoeden is een groeiproces - wegwijzer voor vaders en moeders (1995)
  • Mijn kind is bang en ik ook - opvoeden tot weerbaarheid (1997)
  • Van hieraf mag je gaan - over opvoeden van tieners (1998)
  • Tien manieren om je ouders te versieren - succesvol onderhandelen met je ouders (2000)
  • Opvoeden tot weerbare kwetsbaarheid (2000)
  • Praten met je tiener: de stap van dis…Lees verder op Wikipedia