Boek
Nederlands

Zie de mens : pleidooi om anders naar elkaar te kijken

Manu Keirse (auteur)
+1
Zie de mens : pleidooi om anders naar elkaar te kijken
×
Zie de mens : pleidooi om anders naar elkaar te kijken Zie de mens : pleidooi om anders naar elkaar te kijken

Zie de mens : pleidooi om anders naar elkaar te kijken

Een opvallende oproep om de verregaande fragmentatie in onze maatschappij een halt toe te roepen Onze maatschappij staat steeds meer in het teken van winst. Technologische vernieuwingen zorgen voor meer efficiëntie, werknemers heten tegenwoordig 'full-time equivalents' en in de zorgsector worden mensen al te vaak herleid tot 'patiënten'. Maar door het opsplitsen van taken en verantwoordelijkheden
Titel
Zie de mens : pleidooi om anders naar elkaar te kijken
Auteur
Manu Keirse
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Tielt: Lannoo, 2014
196 p.
ISBN
9789401417907 (paperback)

Besprekingen

Het ligt in de westerse wereld niet altijd voor de hand dat de mens in zijn heelheid wordt beschouwd. Moderne benaderingen in wetenschap en techniek hebben geleid tot fragmentatie en functionalisering, met heel wat problemen in de omgang tussen mensen tot gevolg. Vanuit zijn rijke ervaring in de gezondheidszorg en ide hulpverlening wil Manu Keirse handvatten aanreiken voor een nieuwe benadering van de mens. De kern hiervan is een andere manier van kijken naar de ander, met een houding die de waarde en waardigheid van de mens centraal stelt. Daarbij is het niet belangrijk wat mensen hebben of kunnen, maar wat ze zijn en betekenen. Echt zien vormt zo het beginpunt van elke ethische levenshouding. Vaak beseffen we niet dat we zelf een opvatting van de werkelijkheid creëren door onze manier van kijken en denken en door de meetinstrumenten die we daarbij hanteren. De lens waardoor we kijken is immers bepalend voor wat we zien. De auteur wil met dit boek de lezer begeleiden in het proces va…Lees verder
De auteur, Manu Keirse, is naast psycholoog ook auteur en probeert met dit boek een andere perceptie van mensen te realiseren. Veelal wordt de term 'winst' gezien als iets materieels en financieel gerelateerd. In dit boek wordt echter de waarde aangetoond van het iemand respecteren en waarderen voor hetgeen hij betekent voor zijn omgeving, zowel op het sociale als op het werkvlak. Alhoewel dit elementair lijkt, wordt dit in de praktijk helaas nog niet consequent en oprecht toegepast. Aan de hand van diverse theorieën en praktijkvoorbeelden probeert de auteur de lezer meer inzichten te geven om op een natuurlijke en doeltreffende manier de mens weer centraal te stellen in plaats van de output die hij genereert. Hierbij wordt voornamelijk ingezoomd op de zogenaamde drie dimensies-theorie, waarbij het verleden, heden, de toekomst alsmede alle overige facetten van de persoon in kaart worden gebracht om zo optimaal mogelijk de persoon te leren kennen en de respectvolle interactie daarop af…Lees verder

Over Manu Keirse

Emmanue͏̈l Antoine Gerard Cornelius (Manu) Keirse (5 februari 1946) is een Vlaams klinisch psycholoog en licentiaat in de medico-sociale wetenschappen. Hij werkte op het kabinet van het minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, was directeur van de Patiëntenbegeleiding van de Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven en als directeur-bestuurder van het Regionaal Ziekenhuis te Leuven te Leuven, en geeft les aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Benelux-universiteit te Eindhoven. Door zijn doctoraat-studie werd hij expert in patiëntenbegeleiding, rouwverwerking en palliatieve zorg. Sinds 2012 is hij gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

Bibliografie

  • Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener, Lannoo, 1995
  • Omgaan met ziekte. Een gids voor de patiënt, het gezin en de zorgverlener, Lannoo, 2004
  • Rouw ke…Lees verder op Wikipedia