Besprekingen

De reeks 'Politieke & economische systemen', een van de vele non-fictiereeksen voor jeugd van Corona, wil de belangrijkste 20e-eeuwse 'ismen' en staatsvormen bevattelijk maken voor jongeren vanaf 12 jaar. In deze drie boekjes worden de ideologieën van het nationalisme, het feminisme en het antiglobalisme besproken. De beknopte besprekingen zijn vertaald uit het Engels, maar ze zijn geschreven vanuit een internationaal perspectief. Daarbij is er vnl. oog voor de historische achtergrond van de verschillende bewegingen en gaat men in op hoe ze zijn geëvolueerd naar hun hedendaagse vorm. In de reeks verschenen eerder ook al delen over o.m. het fascisme en het communisme, de dictatuur en de democratie.

In elk boekje krijg je eerst een algemene inleiding waarin een aantal begrippen m.b.t. tot de verschillende ideologieën uitgelegd en gesitueerd worden, om daarna terug te gaan naar hun oorsprong. Zo wordt er in het deel over het nationalisme eerst teruggegrepen naar de Franse en Amer…Lees verder
Naast de geschiedenis van het internationale feminisme beschrijft dit overzicht de invloed die het feminisme wereldwijd had op samenlevingen en hoe het zelf is beïnvloed door stelsels als socialisme, communisme en fascisme. Na een inleiding over wat feminisme inhoudt, wordt belicht hoe het rond 1750 ontstond en uitgroeide tot de eerste feministische golf: strijd voor vrouwenkiesrecht 1880-1920, de tweede golf: strijd om vrouwenemancipatie ca. 1963-1985 en de derde golf: strijd van jongere en niet-westerse vrouwen sinds ca. 1995. In gekleurde kaders staat extra informatie over o.a. de anticonceptiepil, Vrouwen voor Vrede en belangrijke feministes als Alexandra Kollontai en Betty Friedan. Auteur werkte bij o.a. internationale mensenrechten- en minderhedenorganisaties en schreef non-fictie voor jongeren en volwassenen. Heel beknopt en helder geeft ze een goed overzicht van de belangrijke ontwikkelingen voor vooral jongeren van 13 t/m 15 in havo/vwo, maar ook interessant voor volwassenen…Lees verder