Artikel uit tijdschrift
Nederlands

In Vlaanderen Vlaams ?

Guido Geerts (auteur)

In Vlaanderen Vlaams ?

Tijdschrift
Ons erfdeel, Jrg. 32 (1989) nr. 4, p. 525-533
Onderwerp
Vlaamse taal
Titel
In Vlaanderen Vlaams ?
Auteur
Guido Geerts
Taal
Nederlands

Over Guido Geerts

Guido Geerts (Leuven, 5 mei 1935) is een Vlaams taalkundige. Tot 1995 doceerde hij Nederlandse taalkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Als jonge taalkundige werkte Geerts mee aan het WNT, een historisch woordenboek dat de Nederlandse woorden vanaf 1500 beschrijft. Later werd hij hoofdredacteur van de Grote Van Dale en bezorgde de 11e, 12e en 13e editie van het woordenboek. Hij werkte ook mee aan de Algemene Nederlandse Spraakkunst en zat de commissie voor die in opdracht van de Taalunie tussen 1990 en 1994 de Spelling Geerts ontwierp, een sterk vereenvoudigde, algoritmische, "konsekwente" spelling van het Nederlands die uiteindelijk niet ingevoerd werd.

Geerts ijvert als taalpoliticus voor het gebruik van de Algemeen Nederlandse norm in Vlaanderen.