Boek
Nederlands

Moe in tijden van stress : luisteren naar het chronischevermoeidheidssyndroom

+1
Moe in tijden van stress : luisteren naar het chronischevermoeidheidssyndroom
×
Moe in tijden van stress : luisteren naar het chronischevermoeidheidssyndroom Moe in tijden van stress : luisteren naar het chronischevermoeidheidssyndroom

Moe in tijden van stress : luisteren naar het chronischevermoeidheidssyndroom

Brede (bio)psychosociale benadering van de ziekten chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie.
Titel
Moe in tijden van stress : luisteren naar het chronischevermoeidheidssyndroom
Auteur
Boudewijn Van Houdenhove
Taal
Nederlands
Uitgever
Tielt: Lannoo, 2001
182 p.
ISBN
90-209-4323-5

Besprekingen

Boudewijn van Houdenhove is psychiater, hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven en kliniekhoofd van de Psychosomatische Revalidatieafdeling van het UZ Pellenberg. Vanuit deze deskundigheid belicht hij het fenomeen chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie.

In het eerste hoofdstuk verwoordt de auteur het verhaal van de patiënt. Hij laat je kennismaken met vijf typische CVS- en fibromyalgiepatiënten, die model kunnen staan voor de tweeduizend patiënten met wie hij in de afgelopen jaren heeft gesproken, of beter naar wie hij heeft geluisterd.

Hoofdstuk twee vat de beperkte medische en psychologische kennis samen over de energiehuishouding en het complexe verschijnsel 'vermoeidheid'. Vervolgens plaatst de auteur de schijnwerpers op CVS en fibromyalgie. Hij waagt zich aan de hypothese dat deze syndromen in vele gevallen verwijzen naar een verstoorde relatie tussen willen en kunnen. In het vierde hoofdstuk gaat hij dieper in op de vraag wat mens…Lees verder
De Leuvense hoogleraar en psychiater Van Houdenhove is een - niet altijd onomstreden - autoriteit op het gebied van het chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie. In dit heldere en luchtig geschreven boek breekt hij een lans voor een brede (bio)psychosociale kijk op deze ziekten. Het boek steunt op acht pijlers (behandeld in acht hoofdstukken): het verhaal van de patiënt, wetenschappelijk kennis, hypothese over verstoorde balans tussen willen en kunnen, sociaalculturele context, neurobiologische achtergronden, erkenning, behandeling en uitdaging van de geneeskunde. De auteur richt zich op een breed publiek. Artsen, studenten en andere geïnteresseerden kunnen voor meer gedetailleerde informatie terecht in de uitgebreide appendix met noten en referenties. Het boek bevat tevens een literatuurlijst, een verklarende woordenlijst en een trefwoordenregister.