Omwille van het coronavirus sluit bib Roosdaal tijdelijk de deuren vanaf 14 maart, en dit momenteel tot 4 april. Materialen inleveren kan 7/7 en 24/24 via de inleverkast aan de Brusselstraat 15.

Direct aan de slag

Onze laatste aanwinsten